ModemTec je spolehlivý výrobce a dodavatel kompletního řešení pro diagnostiku VN i NN vodičů a zařízení a komunikaci po el. vedení všech napěťových hladin. Časopis Metering International zařadil ModemTec mezi 50 nejvýznamnějších světových firem v oblasti Smart Metering/Smart Grid.

Nabízená řešení

Diagnostika částečných výbojů

Online diagnostika systémem PD Doctor pro nízké a vysoké napětí.

Komunikace po vysokém napětí

Datové přenosy po vysokonapěťových linkách až do napětí 35 kV.

Komunikace po nízkém napětí

Datové přenosy po stávajících rozvodech el. energie až do 1000 V.

PLC Cleaner pro Smart Grids

Diagnostika pro zvýšení spolehlivosti komunikace pro chytré sítě.

Diagnostika FV elektráren

Online diagnostika fotovoltaických panelů a elektráren.

Představení společnosti

Poloha

Společnost sídlí v Třinci, v blíz­kosti Ostravy, třetího nej­většího města v České re­pu­bli­ce. Další vývojová pracoviště se nacházejí v Brně a Praze.

Výzkum

Výzkum a vývoj je realizován zkušeným týmem pracovníků v unikátním Centru pro in­teligentní ener­ge­tiku. Toto cen­trum, do jehož vzniku spo­leč­nost investovala desítky mil. Kč, slouží pro vývoj zařízení splňující současné i budoucí potřeby energetického sektoru a oboru silnoproudé elek­tro­tech­niky.

Zaměstnanci

ModemTec v současnosti za­městnává téměř 50 za­městnanců, disponuje vý­rob­ním zázemím, kompetencí k montáži a oživení a pro své zákazníky zabezpečuje nad­standardní pozáruční servis.

Spolupráce

Společnost úzce spo­lu­pracuje s významnými akademickými pracovišti. Mezi ně patří ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB Ostrava.

Reference

Naše produkty a řešení jsou v současnosti využívány ve více než 40 zemích světa.

Sídlo firmy

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec

info@modemtec.cz

+420 558 558 311