ModemTec je spolehlivý výrobce a dodavatel kompletního řešení pro diagnostiku VN i NN vodičů a zařízení a komunikaci po el. vedení všech napěťových hladin. Časopis Metering International zařadil ModemTec mezi 50 nejvýznamnějších světových firem v oblasti Smart Metering/Smart Grid.

Nabízená řešení

Diagnostika částečných výbojů

Online diagnostika systémem PD Doctor pro nízké a vysoké napětí.

Komunikace po vysokém napětí

Datové přenosy po vysokonapěťových linkách až do napětí 35 kV.

Komunikace po nízkém napětí

Datové přenosy po stávajících rozvodech el. energie až do 1000 V.

PLC Cleaner pro Smart Grids

Diagnostika pro zvýšení spolehlivosti komunikace.

Datové přenosy po elektrické síti

Co je přenos dat po el. síti?

Komunikační technologie umožňující přenos dat po elektrickém vedení. Pro tyto datové přenosy se používá označení PLC komunikace (z anglického Power Line Carrier).

Výhody komunikace po el. síti

 • Snadná instalace – bez nutnosti instalace dodatečné kabeláže nebo antén
 • Vlastní komunikační kanál – stabilní a bezpečná síť bez poplatků a omezení
 • Nezávislost na operátorovi – bez nutnosti pokrytí signálem a závislosti na třetí straně

Komunikace po elektrickém vedení VN

Klíčové vlastnosti

 • Provoz na VN linkách do 22kV (35kV)
 • Velký operační dosah:
  • Kabelové vedení až 10 km
  • Vzdušné vedení až 50 km
 • Komunikační rozhraní RS485, RS232, Ethernet*
 • Robustní a šifrovaná komunikace
 • Adaptace parametrů na linku
 • Automatické směrování v síti*
 • Provedení pro vnitřní i venkovní instalaci

*Platí pro modem MT-MVPLC1-S

Porovnání modemů

MT-MVPLC1-RMT-MVPLC1-S
PLC standardMTECG3-PLC
Max. přenosová rychlost10 kbps100 kbps
Komunikační rozhraníRS485, RS232RS485, RS232, Ethernet
Spolehlivá a robustní komunikace
Měnitelná komunikační frekvence
Rozšířená kyberbezpečnost
Automatické přizpůsobení na kvalitu linky
Automatické směrování
Vzdálená parametrizace

Komunikace po elektrickém vedení NN

Klíčové vlastnosti

 • Provoz na libovolném síťovém rozvodu 0 až 1 000 V
 • Rozhraní RS485, RS232 nebo RS422
 • Operační dosah až 5 000 m
 • Jednofázové i třifázové provedení
 • Pokročilé DPS algoritmy a samoopravné kódy
 • Možnost opakovaní a směrování v síti
 • Vysoký vysílací výkon, úzkopásmová komunikace
 • Snadná konfigurace pomocí aplikace RSet

Typické aplikace

 • Komunikace v oblasti průmyslu a dopravy
  • Výrobní procesy, energetické bilance
  • Spojení s odlehlými místy (vrty, čističky, FVE…)
  • Systémy automatizace námořní dopravy
 • Chytré sítě (Smart grid)
  • Odečty měřičů (elektřina, voda, teplo, plyn…)
  • Ovládaní distribuce
 • Automatizace budov
  • Průmyslové areály, kancelářské a rezidentní objekty
  • Muzea, archivy, historické budovy, haly a stadiony

Porovnání modemů

MT-49RMT-34R
Počet fází pro příjem/vysílání13
PLC standardMTECMTEC
Max. přenosová rychlost10 kbps10 kbps
Komunikační rozhraníRS232, RS485RS232, RS485, RS422
Přenos binárních stavů
Nastavitelná frekvence komunikace
Možnost externí vazby

Představení společnosti

Poloha

Společnost sídlí v Třinci, v blíz­kosti Ostravy, třetího nej­většího města v České re­pu­bli­ce. Další vývojová pracoviště se nacházejí v Brně a Praze.

Výzkum

Výzkum a vývoj je realizován zkušeným týmem pracovníků v unikátním Centru pro in­teligentní ener­ge­tiku. Toto cen­trum, do jehož vzniku spo­leč­nost investovala desítky mil. Kč, slouží pro vývoj zařízení splňující současné i budoucí potřeby energetického sektoru a oboru silnoproudé elek­tro­tech­niky.

Zaměstnanci

ModemTec v současnosti za­městnává téměř 50 za­městnanců, disponuje vý­rob­ním zázemím, kompetencí k montáži a oživení a pro své zákazníky zabezpečuje nad­standardní pozáruční servis.

Spolupráce

Společnost úzce spo­lu­pracuje s významnými akademickými pracovišti. Mezi ně patří ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB Ostrava.

Reference

Naše produkty a řešení jsou v současnosti využívány ve více než 40 zemích světa.

Sídlo firmy

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec

info@modemtec.cz

+420 558 558 311

Kontaktujte nás