PLC Cleaner – diagnostika komunikace po elektrické síti

PLC Cleaner pro Smart Grids

Unikátní diagnostický nástroj určený ke zvýšení spolehlivosti komunikace mezi inteligentními měřiči v oblastech s vysokou i nízkou hustotou.

Řešení PLC Cleaner

Společnost ModemTec se od roku 2001 zabývá jak návrhem komunikačních modemů pro PLC, tak jejich následnou implementací. Díky tomu tyto produkty obsahují postupy, které poskytují informace o kvalitě přijímaného signálu, stavu komunikační cesty a dalších diagnostických veličinách, jako je sledování fáze (rozpoznání, zda se jedná o fázi, do které vysílá protilehlý modem, nebo zda se jedná o signál přijímaný přeslechem v kabelovém vedení).

Jako součást řešení PLC Cleaner se tyto modemy používají pro komunikaci v nízkonapěťových rozvodech, jsou schopny detekovat i „úzká hrdla“ komunikačního kanálu a následně doporučit, jak je odstranit. Velkou výhodou tohoto řešení je, nezávislost od použitého standardu (G3-PLC, PRIME, OSGP, METERS AND MORE, IDIS…) v dané lokalitě, a proto není třeba manipulovat s již instalovanými elektroměry.

Mapa PLC komunikace s úzkými hrdly
Mapa PLC komunikace bez úzkých hrdel

Klíčové vlastnosti

 • Vhodné pro všechny používané standardy PLC (G3-PLC, PRIME, OSGP, METERS AND MORE, IDIS…).
 • Systém navrhuje nejlepší řešení pro zlepšení komunikace.
 • Analytické, reportovací, konzultační a poradenské služby.
 • Identifikace „úzkých hrdel“ (bottleneck), která snižují spolehlivost komunikace po elektrickém vedení.
 • Není třeba odinstalovat nasazené inteligentní měřiče.
 • Řešení šetrné k GDPR

Princip diagnostiky PLC komunikace

Modemy MT49S budou nasazeny v oblasti, která se vyznačuje nízkými nebo žádnými hodnotami odečtů. Jsou doprovázeny sekundárním komunikačním kanálem 3G/4G/5G (kromě samotné komunikace PLC), aby bylo možné získat informace o chování hlavního komunikačního kanálu.

Hardware

Modem MT49S se skládá ze 4 částí:

 • Vlastní PLC modem pracující ve standardu G3-PLC.
 • Sniffer, jehož implementace umožňuje číst nešifrované hlavičky všech zachycených paketů.
 • Spektrální analyzátor, který umožňuje dlouhodobé sledování jak šumu a rušení v okolí modemu, tak provozu PLC (jeho fyzické úrovně).
 • Generátor paketů pro sledování zatížení sítě na úrovni HW.
PLC modem MT49S

Software

 • Back-end server: Snímání výsledků měření v jednotlivých bodech monitorované energetické sítě s metrikami diagnostických signálů a jejich archivace.
 • Front-end klient: Vizualizace výsledků v návaznosti, na již instalované zařízení, data o nově měřených místech…

Nasazení

Pro potřebnou diagnostiku stavu sítě je nutné nasadit asi 10 modemů se sekundární komunikací (3G/4G/5G), a to na dobu asi 10 až 20 dní, a diagnostika kanálů by se přenášela do systému PLC Cleaner.

Po uplynutí této doby lze modemy přesunout na jiné místo (například podle zásad zkrácení intervalu na polovinu). Během relativně krátké doby by tak bylo možné získat jasnou představu o chování komunikačního kanálu v dané lokalitě a následně nasadit korekční nástroje, mezi které patří zejména:

 • Umístění opakovače na vhodném místě.
 • Přidání koncentrátoru k vytvoření podsítě.

Poznatky z přenosového komunikačního kanálu

PLC komunikace využívá nízkonapěťovou distribuční síť. Je zcela jedno, jaký standardizovaný nebo proprietární protokol se používá. Systémy pro odečet měřidel používají stejné frekvenční pásmo a distribuční systém, který má vždy podobné vlastnosti a chování.

Mezi vlivy, které ovlivňují přenos dat z e-metrů ve všech systémech, patří především změny topologie, impedance nebo rušení komunikačního kanálu. Pro zvýšení úspěšnosti PLC komunikace je nutné zjistit „úzká hrdla“ komunikačního kanálu.

Protože komunikující systémy musí automaticky vytvořit komunikační cestu, mají zabudovanou podporu pro vytvoření této cesty pomocí různých postupů uvnitř čipu. Ne všechny normy umožňují zjistit stav a průběh těchto mechanismů vytváření komunikační cesty, a pokud ano, nejsou k dispozici úplné datagramy (pro přenos naměřených dat o elektrické energii a parametrech s ní spojených) obsahující informace o stavu této komunikační cesty. Kromě toho specifická certifikace elektroměrů neumožňuje sdílení informací o komunikační cestě.

Komunikace přes úzké hrdlo, špatná propustnost
Komunikace v síti probíhá přes úzké hrdlo – nízká propustnost, výpadek červeného uzlu způsobí ztrátu velké části sítě.
Komunikace přes více uzlů s lepší propustností
Komunikace přes více uzlů – lepší propustnost sítě, v případě výpadku zeleného uzlu existuje alternativní cesta.

Brožura PLC Cleaner

Brožura PLC Cleaner