PLC Komunikace

PLC Komunikace

Power Line Carrier (PLC) Komunikace využívá pro přenos dat již
existující elektrické rozvody a vodiče. Modemy ModemTec umožňují
tento typ komunikace po vedení vysokého nebo nízkého napětí.

Co je přenos dat po el. síti?

Komunikační technologie umožňující přenos dat po elektrickém vedení. Pro tyto datové přenosy se používá označení PLC komunikace (z anglického Power Line Carrier).

Výhody komunikace po el. síti

 • Snadná instalace – bez nutnosti instalace dodatečné kabeláže nebo antén
 • Vlastní komunikační kanál – stabilní a bezpečná síť bez poplatků a omezení
 • Nezávislost na operátorovi – bez nutnosti pokrytí signálem a závislosti na třetí straně

Komunikace po elektrickém vedení VN

PLC modem MT-MVPLC1

Klíčové vlastnosti

 • Provoz na VN linkách do 22kV (35kV)
 • Velký operační dosah:
  • Kabelové vedení až 10 km
  • Vzdušné vedení až 50 km
 • Komunikační rozhraní RS485, RS232, Ethernet*
 • Robustní a šifrovaná komunikace
 • Adaptace parametrů na linku
 • Automatické směrování v síti*
 • Provedení pro vnitřní i venkovní instalaci

*Platí pro modem MT-MVPLC1-S

Porovnání modemů

MT-MVPLC1-RMT-MVPLC1-S
PLC standardMTECG3-PLC
Max. přenosová rychlost10 kbps100 kbps
Komunikační rozhraníRS485, RS232RS485, RS232, Ethernet
Spolehlivá a robustní komunikace
Měnitelná komunikační frekvence
Rozšířená kyberbezpečnost
Automatické přizpůsobení na kvalitu linky
Automatické směrování
Vzdálená parametrizace

Komunikace po elektrickém vedení NN

PLC modem MT-49R
PLC modem MT-34R

Klíčové vlastnosti

 • Provoz na libovolném síťovém rozvodu 0 až 1 000 V
 • Rozhraní RS485, RS232 nebo RS422
 • Operační dosah až 5 000 m
 • Jednofázové i třifázové provedení
 • Pokročilé DPS algoritmy a samoopravné kódy
 • Možnost opakovaní a směrování v síti
 • Vysoký vysílací výkon, úzkopásmová komunikace
 • Snadná konfigurace pomocí aplikace RSet

Typické aplikace

 • Komunikace v oblasti průmyslu a dopravy
  • Výrobní procesy, energetické bilance
  • Spojení s odlehlými místy (vrty, čističky, FVE…)
  • Systémy automatizace námořní dopravy
 • Chytré sítě (Smart grid)
  • Odečty měřičů (elektřina, voda, teplo, plyn…)
  • Ovládaní distribuce
 • Automatizace budov
  • Průmyslové areály, kancelářské a rezidentní objekty
  • Muzea, archivy, historické budovy, haly a stadiony

Porovnání modemů

MT-49RMT-34R
Počet fází pro příjem/vysílání13
PLC standardMTECMTEC
Max. přenosová rychlost10 kbps10 kbps
Komunikační rozhraníRS232, RS485RS232, RS485, RS422
Přenos binárních stavů
Nastavitelná frekvence komunikace
Možnost externí vazby