PD Doctor – Diagnostika částečných výbojů

Systém pro online
monitoring částečných
výbojů – PD Doctor

Řešení PD Doctor umožňuje diagnostiku a online monitorování stavu elektrických zařízení včetně
následné přesné a spolehlivé analýzy. Všechny informace lze hlásit přímo do zákaznických systémů,
k přenosu lze použít i komunikaci po vysokonapěťových vedeních.

Objevte výhody on-line měření
částečných výbojů pomocí PD Doctor

Prediktivní diagnostika poruch

Prediktivní diagnostika poruch

Predikce životnosti majetku a posouzení jeho stavu

Predikce životnosti majetku a posouzení jeho stavu

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zdrojů napájení

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zdrojů napájení

Lepší plánování odstávek sítě a snížení kontrol v terénu

Lepší plánování odstávek sítě a snížení kontrol v terénu

Jednoduchá instalace

Jednoduchá instalace

On-line monitorování částečných výbojů, teploty a vlhkosti

On-line monitorování částečných výbojů, teploty a vlhkosti

Systém měření pro rozsáhlé oblasti

Systém měření pro rozsáhlé oblasti

Různé typy senzorů pro různá elektrická zařízení

Různé typy senzorů pro různá elektrická zařízení

Detekce částečných výbojů v sítích nízkého a vysokého napětí

Detekce částečných výbojů v sítích nízkého a vysokého napětí

Lokalizace částečných výbojů pro rychlejší opravy

Lokalizace částečných výbojů pro rychlejší opravy

Předcházení poruch a vyvarování se nečekaným přerušením služeb

Předcházení poruch a vyvarování se nečekaným přerušením služeb

Monitorování stavu majetku

Monitorování stavu majetku

PD analýza a on-line hlášení

PD analýza a on-line hlášení

Přehled trendů částečných výbojů

Přehled trendů částečných výbojů

Upozornění v případě nebezpečného zhoršení podmínek

Upozornění v případě nebezpečného zhoršení podmínek

Kabely

Kabely

Spojky

Spojky

Rozvodny

Rozvodny

Elektrické motory

Elektrické motory

Transformátory

Transformátory

Rozvaděče

Rozvaděče

Nadzemní vedení

Nadzemní vedení

Plynem izolované rozvodny

Plynem izolované rozvodny

Izolátory

Izolátory

PD Doctor Analyzer

PD Doctor Analyzer je rychlá měřicí jednotka, která zachytává, zpracovává a vyhodnocuje aktivitu částečných výbojů.

PD Doctor Analyzer

Data o detekované aktivitě jsou poskytována společně se stavem prostředí prostřednictvím moderního standardizovaného průmyslového protokolu machine-to-machine (M2M).

Key features:

 • 24/7 nepřetržité monitorování
 • Podpora více kanálů
 • Vysokorychlostní připojení přes OPC UA
 • Kompatibilní s IEC 61850
 • Poskytuje široký rozsah dat, od nezpracovaných vzorků po statistiky

PD Doctor Coupler

PD Doctor Coupler sjednocuje signály z různých typů senzorů pro PD Doctor Analyzer.

PD Doctor Coupler – sjednocení signálů pro Analyzer
PD Doctor SI40

Je také odpovědný za přepínání kanálů, výběr měřicího rozsahu a zjišťování stavu prostředí. K PD Doctor Coupler lze připojit další zařízení a je možné získat vyšší počet měřicích kanálů.

Key features:

 • Podpora více typů senzorů
 • Synchronizace se síťovým napětím
 • Až 3 kanály na zařízení
 • Integrovaný snímač teploty, vlhkosti a tlaku
 • Pevná konstrukce vhodná do venkovního prostředí

PD Doctor Application

Uživatelsky přívětivá aplikace pro měření, analýzu a monitorování částečných výbojů.

Online monitorování umožňuje upustit od starého modelu údržby založeného na časovém plánu a přejít na nový model založený na stavu zařízení, což vede k prodloužení nasazení zařízení a tím i k snížení nákladů. Monitorování zařízením PD Doctor je ideálním řešením pro důkladnou analýzu a také pro přehled každodenní situace energetických sítí a elektrických zařízení.

Nástroje důkladné analýzy jsou užitečné hlavně pro odborníky při diagnostice a lokalizaci zásahu. Denní reporty poskytují jednoduchý způsob shrnutí aktuálního stavu a trendů sledovaných komponent pomocí semaforu. To umožňuje rychlé vyhodnocení, snadné plánování budoucích strategií údržby a předcházení poruch.

Klíčové vlastnosti:

 • PRPD měření na vzdálených a místní zařízeních
 • Podrobná analýza pomocí diagramů PRPD
 • Vyhodnocení trendů
 • Porovnání měření
 • Automatická měření podle plánovače
 • Prezentace stavu částečných výbojů v měřicích bodech
 • Podrobné srovnání PRPD
 • Správa měřicích bodů
 • Alarm a oznámení při překročení limitů
 • Import a export dat
 • Generování reportů do pdf
PD Doctor Application
PD Doctor Application

PD Doctor Server

Pokud je nutné měření částečných výbojů a analýza pro rozsáhlé aplikace, nabízíme také server.

Klíčové vlastnosti:

 • Ideální pro aplikace velkého rozsahu
 • 24/7 sběr a analýza dat
 • Dlouhodobá historie a vyhodnocení
 • Zálohování a šifrování dat
 • Datové rozhraní pro zákaznickou aplikaci
 • Kompatibilní s OPC UA (IEC 62541, IEC 61850)
PD Doctor Server

Zjistěte více o PD Doctor

Video PD Doctor

Brožura PD Doctor

Brožura PD Doctor