SolarDiag – diagnostika fotovoltaických elektráren

Solar Diag – diagnostika
fotovoltaických elektráren

Solar Diag je unikátní online diagnostický nástroj, který dokáže detekovat a upozorňovat na potenciálně nebezpečné stavy, jakož i identifikovat snížený výkon nainstalovaných fotovoltaických panelů.

Diagnostická jednotka MT-SD11

MT-SD11 je umístěna na výstupu z jednotlivého stringu (cca 20 panelu zapojených v sérii). Tato jednotka měří napětí i proud a obsluhuje senzory oslunění a teploty.

Komunikace s touto jednotkou probíhá po stejnosměrné sběrnici, na kterou jsou napojeny jednotlivé stringy a výstup této sběrnice je v měniči, u kterého je budič obsluhující diagnostické jednotky. Z něj vede výstup do nadřízeného diagnostického SW. V případě kritické situace dokáže jednotka bezpečně odpojit celý string.

Key features:

  • Ochrana proti vzniku požárů
  • Identifikace nebezpečného dotykového napětí
  • Dálkové i lokální odpojení
  • Diagnostika a optimalizace výkonu fotovoltaických panelů
Diagnostická jednotka MT-SD11

Fotovoltaické panely

Efektivita provozování

Vzhledem k sériovému zapojení FV panelů závisí výsledný dodaný výkon do sítě na nejslabším z nich. Pokud není závada včas diagnostikována, dochází k energetickým ztrátám ve výši až několika set kWh ročně v každém stringu, což odpovídá ekonomickým ztrátám v řádů tisíců korun ročně.

Bezpečnostní rizika

S rostoucím počtem instalací fotovoltaiky roste i nebezpečí vzniku požárů. Jejich zdrojem může být:

  • Sériový oblouk – FV panely a rozvody mají vysoké množství spojů, na kterých může vznikat přechodový stav s možností lokálního zahoření
  • Paralelní zkrat – zkratování výstupních vodičů
  • Unikající proud (zkrat na kostru) – v důsledku špatného uzemnění vzniká nebezpečné dotykové napětí

Brožura Solar Diag

Brožura Solar Diag