ModemTec jest wiarygodnym producentem i dostawcą kompletnego rozwiązania do diagnostyki przewodów i urządzeń SN i NN oraz komunikacji przez linie energetyczne wszystkich poziomów napięcia. Magazyn Metering International zaliczył ModemTec do grona 50 najważniejszych firm na świecie w dziedzinie Smart Metering / Smart Grid.

Oferowane rozwiązania

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

Diagnostyka online z systemem PD Doctor dla niskiego i wysokiego napięcia.

Komunikacja po energetycznych liniach wysokiego napięcia

Transmisja danych liniami wysokiego napięcia do 35 kV.

Komunikacja po energetycznych liniach niskiego napięcia

Transmisja danych po istniejących liniach energetycznych do 1000 V.

PLC Cleaner dla inteligentnych sieci

Narzędzie diagnostyczne zwiększające niezawodność komunikacji.

Transmisja danych po liniach energetycznych

Co to jest transmisja danych przez sieć elektryczną?

Technologia komunikacyjna umożliwiająca transmisję danych po liniach energetycznych. Do tych transmisji danych używane jest oznaczenie komunikacja PLC (z angielskiego Power Line Carrier).

Zalety komunikacji w sieci elektrycznej

 • Łatwa instalacja – nie ma potrzeby instalowania dodatkowego okablowania ani anten
 • Własny kanał komunikacyjny – stabilna i bezpieczna sieć bez opłat i ograniczeń
 • Niezależność od operatora – bez konieczności uzyskania sygnału i uzależnienia od osób trzecich

Komunikacja po liniach wysokiego napięcia

Kluczowe właściwości

 • Praca na liniach WN do 22kV (35kV)
 • Duży zasięg operacyjny:
  • Linie kablowe do 10 km
  • Linie napowietrzne do 50 km
 • Interfejs komunikacyjny RS485, RS232, Ethernet*
 • Komunikacja niezawodna i zaszyfrowana
 • Dostosowanie parametrów do linii
 • Automatyczny routing sieciowy*
 • Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna

*Dotyczy modemu MT-MVPLC1-S

Porównanie modemów

MT-MVPLC1-RMT-MVPLC1-S
Standard PLCMTECG3-PLC
Maksymalna prędkość przesyłu10 kbps100 kbps
Interfejs komunikacyjnyRS485, RS232RS485, RS232, Ethernet
Niezawodna i solidna komunikacja
Zmienna częstotliwość komunikacji
Zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne
Automatyczne dostosowanie do jakości linii
Automatyczny routing
Zdalna parametryzacja

Komunikacja linii energetycznej NN

Kluczowe właściwości

 • Praca na dowolnej dystrybucji sieci 0 do 1 000 V
 • Interfejs RS485, RS232 lub RS422
 • Zasięg działania do 5000 m
 • Konstrukcja jednofazowa i trójfazowa
 • Zaawansowane algorytmy DPS i kody korygujące błędy
 • Możliwość powtarzania i routingu w sieci
 • Wysoka moc nadawcza, komunikacja wąskopasmowa
 • Łatwa konfiguracja za pomocą software RSet

Typowe aplikacje

 • Komunikacja w zakresie przemysłu i transportu
  • Procesy produkcyjne, bilans energetyczny
  • Połączenie z odległymi lokacjami (odwierty, oczyszczalnie ścieków, elektrownie fotowoltaiczne)
  • Systemy automatyzacji transportu morskiego
 • Inteligentne siecie (Smart grid)
  • Odczyty liczników (prąd, woda, ciepło, gaz…)
  • Kontrola dystrybucji
 • Automatyka budynkowa
  • Tereny przemysłowe, biurowe i mieszkalne
  • Muzea, archiwa, budynki zabytkowe, hale i stadiony

Porównanie modemów

MT-49RMT-34R
Liczba faz do odbioru/nadawania13
Standard PLCMTECMTEC
Maksymanlna szybkość transmisji danych10 kbps10 kbps
Interfejs komunikacyjnyRS232, RS485RS232, RS485, RS422
Przekazywanie stanów binarnych
Regulowana częstotliwość komunikacji
Możliwość zewnętrznego wiązania

Przedstawienie firmy

Pozycja

Siedziba firmy znajduje się w Trzyńcu koło Ostrawy, trzeciego co do wielkości miasta w Czechach. Pozostałe miejsca pracy deweloperskiej znajdują się w Brnie i Pradze.

Badania

Badania i rozwój prowadzone są przez doświadczony zespół pracowników w unikalnym Centrum Inteligentnej Energii. Centrum to, w założenie którego firma zainwestowała dziesiątki milionów koron czeskich, jest wykorzystywane do rozwoju urządzeń spełnia­jących obecne i przyszłe potrzeby sektora energetycz­nego oraz elektrotechniki ciężkiej.

Pracownicy

ModemTec zatrudnia obecnie prawie 50 pracowników, posiada zaplecze produkcyjne, kompetencje w zakresie mon­tażu i obudovy oraz zapewnia swoim klientom ponadstan­dardowy serwis pogwaran­cyjny.

Współpraca

Firma ściśle współpracuje z głównymi instytucjami aka­demickimi. Należą do nich ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB Ostrava.

Referencje

Nasze produkty i rozwiązania są obecnie wykorzystywane w ponad 40 krajach na całym świecie.

Siedziba

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Republika Czeska

info@modemtec.cz

+420 558 558 311

Skontaktuj się z nami