ModemTec jest wiarygodnym producentem i dostawcą kompletnego rozwiązania do diagnostyki przewodów i urządzeń SN i NN oraz komunikacji przez linie energetyczne wszystkich poziomów napięcia. Magazyn Metering International zaliczył ModemTec do grona 50 najważniejszych firm na świecie w dziedzinie Smart Metering / Smart Grid.

Oferowane rozwiązania

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

Diagnostyka online z systemem PD Doctor dla niskiego i wysokiego napięcia.

Komunikacja po energetycznych liniach wysokiego napięcia

Transmisja danych liniami wysokiego napięcia do 35 kV.

Komunikacja po energetycznych liniach niskiego napięcia

Transmisja danych po istniejących liniach energetycznych do 1000 V.

PLC Cleaner dla inteligentnych sieci

Narzędzie diagnostyczne zwiększające niezawodność komunikacji.

Diagnostyka elektrowni fotowoltaicznych

Diagnostyka online paneli fotowoltaicznych i elektrowni.

Przedstawienie firmy

Pozycja

Siedziba firmy znajduje się w Trzyńcu koło Ostrawy, trzeciego co do wielkości miasta w Czechach. Pozostałe miejsca pracy deweloperskiej znajdują się w Brnie i Pradze.

Badania

Badania i rozwój prowadzone są przez doświadczony zespół pracowników w unikalnym Centrum Inteligentnej Energii. Centrum to, w założenie którego firma zainwestowała dziesiątki milionów koron czeskich, jest wykorzystywane do rozwoju urządzeń spełnia­jących obecne i przyszłe potrzeby sektora energetycz­nego oraz elektrotechniki ciężkiej.

Pracownicy

ModemTec zatrudnia obecnie prawie 50 pracowników, posiada zaplecze produkcyjne, kompetencje w zakresie mon­tażu i obudovy oraz zapewnia swoim klientom ponadstan­dardowy serwis pogwaran­cyjny.

Współpraca

Firma ściśle współpracuje z głównymi instytucjami aka­demickimi. Należą do nich ZČU Plzeň, ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB Ostrava.

Referencje

Nasze produkty i rozwiązania są obecnie wykorzystywane w ponad 40 krajach na całym świecie.

Siedziba

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Republika Czeska

info@modemtec.cz

+420 558 558 311