ModemTec to niezawodny producent i dostawca kompleksowych rozwiązań w dziedzinie diagnostyki linii o średnim i niskim napięciu, komunikacji w sieciach elektroenergetycznych oraz innych technologii inteligentnych sieci energetycznych. Magazyn Meterin International umieścił ModemTec w TOP 50 najważniejszych firm na świecie w obszarze Pomiarów Inteligentnych i Inteligentnych Sieci Energetycznych.

Oferowane rozwiązania

Diagnostyka wyładowań niezupełnych

Diagnostyka online z systemem PD Doctor dla niskiego i wysokiego napięcia.

Komunikacja po energetycznych liniach wysokiego napięcia

Transmisja danych liniami wysokiego napięcia do 35 kV.

Komunikacja po energetycznych liniach niskiego napięcia

Transmisja danych po istniejących liniach energetycznych do 1000 V.

PLC Cleaner dla inteligentnych sieci

Narzędzie diagnostyczne zwiększające niezawodność komunikacji.

Diagnostyka elektrowni fotowoltaicznych

Diagnostyka online paneli fotowoltaicznych i elektrowni.

Przedstawienie ModemTec

Pozycja

ModemTec ma siedzibę w Třinci, w Czechach, niedaleko Ostrawy, z dodatkowymi centrami badawczo-rozwojowymi w Brnie i Pradze. Kierownictwo składa się z doświadczonych profesjonalistów z sektorów energetycznego, technologicznego i biznesowego.

Badania

Działalność rozwojowa jest prowadzona przez doświadczony zespół w nowoczesnym Centrum Energii Inteligentnej – obiekcie badawczo-rozwojowym o wartości 1 miliona dolarów, skoncentrowanym na innowacyjnych technologiach dla sektora energetycznego, w tym na inżynierii elektrycznej wysokich napięć.

Pracownicy

ModemTec zatrudnia obecnie prawie 50 pracowników, posiada zaplecze produkcyjne, kompetencje w zakresie mon­tażu i obudovy oraz zapewnia swoim klientom ponadstan­dardowy serwis pogwaran­cyjny.

Współpraca

ModemTec współpracuje z wiodącymi instytucjami akademickimi w zakresie badań i rozwoju, w tym z Uniwersytetem Zachodnioczeskim w Pilźnie, Czech Technical University, Brno University of Technology oraz VSB-Technical University of Ostrava.

Referencje

Nasze produkty i rozwiązania są obecnie wykorzystywane przez wiodące przedsiębiorstwa energetyczne, operatorów sieci oraz instytucje badawcze w ponad 40 krajach na całym świecie.

Siedziba

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Republika Czeska

+420 558 558 311