Solar Diag - Diagnostyka elektrowni fotowoltaicznych

Solar Diag – diagnostyka
elektrowni fotowoltaicznych

Solar Diag to unikalne narzędzie diagnostyczne online, które może wykrywać i ostrzegać o potencjalnie niebezpiecznych stanach, a także identyfikować zmniejszoną wydajność zainstalowanych paneli.

Jednostka diagnostyczna MT-SD11

MT-SD11 jest umieszczona na wyjściu z pojedynczego stringu (około 20 paneli połączonych szeregowo). Ta jednostka mierzy napięcie i prąd oraz obsługuje czujniki nasłonecznienia i temperatury.

Komunikacja z tą jednostką odbywa się poprzez szynę stałoprądową, do której są podłączone poszczególne stringi, a wyjście tej szyny znajduje się w inwerterze, przy którym znajduje się sterownik obsługujący jednostki diagnostyczne. Stąd wyjście prowadzi do nadrzędnego oprogramowania diagnostycznego. W przypadku krytycznej sytuacji jednostka może bezpiecznie odłączyć cały string.

Główne cechy:

  • Ochrona przed pożarami
  • Identyfikacja niebezpiecznego napięcia dotykowego
  • Zdalne i lokalne odłączanie
  • Diagnostyka i optymalizacja wydajności paneli fotowoltaicznych
Jednostka diagnostyczna MT-SD11

Panele fotowoltaiczne

Efektywność eksploatacji

Ze względu na szeregowe połączenie paneli PV, końcowa moc dostarczana do sieci zależy od najsłabszego z nich. Jeśli usterka nie zostanie zdiagnozowana w czasie, prowadzi to do strat energetycznych na poziomie nawet kilkuset kWh rocznie w każdym stringu, co odpowiada stratom ekonomicznym w wysokości tysięcy koron rocznie.

Ryzyko bezpieczeństwa

Wraz ze wzrostem liczby instalacji fotowoltaicznych rośnie również ryzyko pożarów. Ich źródłem może być:

  • Łuk szeregowy – panele PV i rozprowadzenia mają dużą liczbę połączeń, na których może wystąpić stan przejściowy z możliwością lokalnego zapłonu
  • Zwarcie równoległe – zwarcie przewodów wyjściowych
  • Wyciek prądu (zwarcie do masy) – w wyniku złego uziemienia powstaje niebezpieczne napięcie dotykowe

Broszura Solar Diag

Broszura Solar Diag