Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Firma ModemTec s.r.o., REGON: 41035127, z siedzibą Oldřichovice 738, 739 61 Trzyniec, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, plik 1342 (zwana dalej „Administratorem”), zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy, w przypadkach gdy zgodnie z prawem są to dane osobowe
  • e-mail
  • stanowisko pracy

(zwane dalej „Danymi Osobowymi”)

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu umożliwienia złożenia pytania. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.  Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do wysłania odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania i maksymalnie przez kolejne 11 lat z uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu w związku z długością terminów przedawnienia i związaną z tym koniecznością zapewnienia sytuacji dowodowej w przypadku sporu. Po upływie tego okresu administrator zatrzyma dane osobowe w formie anonimowej, więc nie będzie już możliwe zidentyfikowanie Cię na ich podstawie. Dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

Pamiętaj, że masz prawo do:

  • zażądać od nas informacji o tym, jakie Dane Osobowe przetwarzamy,
  • zażądać od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz, w razie potrzeby, usunięcia zaistniałego stanu rzeczy, jeżeli dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem (np. blokowanie, poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie Danych Osobowych),
  • zażądać od nas dostępu do Danych Osobowych i w razie potrzeby je poprawić,
  • żądać od nas usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o przenoszalności Danych Osobowych, czyli prawie do wglądu w Dane Osobowe i przeniesienia ich do innego administratora,
  • w przypadku wątpliwości co do wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych (https://www.uoou.cz/), do którego można złożyć skargę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z powyższych praw, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem gdpr@modemtec.cz.